Súťaže

| Súťaže |

Riešenie

Zaškrtnite prosím v registračnom formulári všetky riešiteľské súťaže, ktorých sa máte záujem zúčastniť. Na skladateľské súťaže sa za registráciu považuje zaslanie skladieb.

ECSC 2023

Hlavnou súťažou sú 16. Majstrovstvá Európy v riešení šachových úloh (ECSC 2023), organizované podľa pravidiel majstrovstiev sveta. ECSC sa odohrá v doobedňajších hodinách v sobotu 3. a nedeľu 4. júna, výsledky budú vyhlásené na slávnostnej ceremónii poobede v nedeľu 4. júna.

Open

Druhou oficiálnou súťažou je Open turnaj, ktorý je otvorený všetkým riešiteľom. Riešiť sa budú dve série po 6 úloh, po jednej z každej z kategórií majstrovstiev sveta. Open turnaj sa bude konať večer v piatok 2. júna.

Blind Solving

Turnaj v riešení naslepo je variáciou na klasický „quick solving,“ teda turnaj v rýchlom riešnení. Úlohy sa budú v rýchlom slede zobrazovať jedna po druhej na plátne, avšak nie ako diagram, ale iba v šachovej notácii.

Pravidlá sú nasledovné:

  1. Riešitelia riešia 10 šachových úloh – dvojťažiek.
  2. Úlohy sa postupne zobrazujú na plátne v notácii ako zoznam bielych a čiernych šachových kameňov. Šachové kamene sa zobrazujú ako šachové symboly.
  3. Riešitelia nemôžu použiť prázdnu šachovnicu ani šachový diagram.
  4. Čas na riešenie šachového problému je vymedzený časom zobrazenia notácie:
    • 3 minúty základný čas,
    • 1 minúta predĺžený čas simultánne s nasledujúcim problémom.
  5. Riešitelia píšu iba úvodník (ako zvyčajne pri dvojťažkách).
  6. Bodovanie: správny úvodník = 1 bod, nesprávny úvodník = -0,9 bodu, žiadny úvodník = 0 bodov.

Skladanie

ECSC 2023 Composing Tournament

Oficiálny skladateľský turnaj ECSC 2023 je vypísany na ortodoxné pomocné maty druhým ťahom s postupnými dvojníkmi.
Termín na zasielanie úloh je 1. máj.

Všetky informácie nájdete v oficiálnom vypísaní (PDF, 217kB).

Bedrich Formánek 90

Slovenská organizácia kompozičného šachu vypísala jubilejný turnaj pri príležitosti 90-tych narodenín Bedricha Formánka (nar. 6.6.1933) na trojťažky podľa pravidiel šatrandžu (starého arabského šachu).
Termín na zasielanie úloh je 1. máj.

Všetky informácie nájdete v oficiálnom vypísaní na stránke SOKŠalebo v pdf súbore.

Baltic Combined

Formát turnaja Baltic Combined vytvoril Ilja Ketris pre 13. ECSC v Rige 2017. Je to turnaj, ktorý kombinuje skladanie a riešenie. Každý účastník musí poslať originálny ortodoxný dvojťahový pomocný mat s jedným riešením. Retro úlohy, exo figúry/podmienky a premenené figúry nie sú povolené. Skladba by mala byť čo najťažšia na riešenie (musí ale, samozrejme, spĺňať štandardné skladateľské kritériá). Každý účastník bude riešiť všetky skladby svojich súperov: dostane bod za každý vyriešený problém a tiež bod za každého iného účastníka, ktorému sa nepodarí vyriešiť jeho skladbu. Ak bude 15 alebo menej účastníkov, bude sa riešiť v jednej skupine. Ak bude viac účastníkov, systém súťaže bude určený do 25.5 2023. Prosím, posielajte svoje skladby iba hlavnému rozhodcovi súťaže Otovi Mihalčovi do 15.5.2023 na adresu: oto.mihalco@gmail.com

Comments are closed.